ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

ΚΟΙΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 23/12/2008. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ.

Χωρίς σχεδόν καμία απόφαση η συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βαρνάβα.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2009 καταψηφίσθηκε.
Η πώληση κοινοτικού κτήματος καταψηφίσθηκε.
Η κατασκευή Ναού στο Κοιμητήριο καταψηφίσθηκε.
Η αγορά πούλμαν καταψηφίσθηκε.
Και η μόνιμη επωδός του Προέδρου: 'Όσοι καταψηφίζουν τις προτάσεις του δεν θέλουν την πρόοδο και την ανάπτυξη του Βαρνάβα" ή "Δεν θέλουν ο Βούλγαρης να κάνει κανένα έργο".
Βολεύει αυτή η τοποθέτηση. Και βολεύει γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ικανός να παράξει κανένα έργο, ακόμη κι αν υπήρχαν θετικοί ψήφοι.
Ας δούμε, όμως, γιατί καταψηφίσθηκαν οι εισηγήσεις του Προέδρου και μάλιστα με ψήφους 5 έναντι 3.
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2009:
Έτσι κι αλλιώς το Τεχνικό Πρόγραμμα του κ. Βούλγαρη, επί δύο χρόνια τώρα, ήταν απλώς ένα ευχολόγιο, αφού σχεδόν κανένα από τα αναφερόμενα έργα δεν πραγματοποιήθηκε.
Όμως, έστω κι έτσι, για να γίνει μια σοβαρή συζήτηση είναι απαραίτητος ένας ελάχιστος χρόνος μελέτης της πρότασης, για μπορεί κάποιος να κρίνει τις προτάσεις και να προτείνει ένα ή περισσότερα έργα για ένταξη στο υπό ψήφιση Πρόγραμμα.
Όταν λοιπόν κάποιος λαμβάνει το σχέδιο το προηγούμενο βράδυ της συνεδρίασης, πως μπορεί να μελετήσει και να επεξεργασθεί εμπεριστατωμένες προτάσεις;
Είναι φυσικό, για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας, να αρνηθεί τόσο την συζήτηση και -πολύ περισσότερο- την ψήφιση.
Η τοποθέτησή μου ήταν η εξής:

Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος μου δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22/12 (χθες βράδυ).


Αν ένα οποιοδήποτε σχέδιο θεωρείται σοβαρό, τότε χρειάζεται και σοβαρή μελέτη για υποβολή προτάσεων.


Αν θεωρείται πρόχειρο και αποσπασματικό, τότε δεν χρειάζεται μελέτη, αλλά γίνεται μια κουβέντα σε επίπεδο καφενείου.


Προφανώς το δικό σας σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος το θεωρείται πρόχειρο, αποσπασματικό και ευχολόγιο, οπότε δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται και καμιά ιδιαίτερη μελέτη, γι΄ αυτό το δίνετε τελευταία στιγμή.


Σαν ευχολόγιο λοιπόν θα σας δώσω κι εγώ την ευχή μου, αλλά δεν θα δώσω την ψήφο μου, γιατί σε αντίθεση περίπτωση θα υποτιμήσω τον εαυτό μου.  • ΠΩΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ:
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, εδώ και πολύ καιρό, έχει βάλει ως στόχο την πώληση ενός κτήματος της Κοινότητας, το οποίο ανήκε κατά το παρελθόν στο Δημοτικό σχολείο και τώρα έχει περιέλθει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, που τέθηκε το θέμα, οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι καταψήφισαν την πρόταση του Προέδρου.
Ο ίδιος επιμένει να φέρνει και πάλι το θέμα για συζήτηση, με τον ισχυρισμό ότι μόνο με την πώληση του κτήματος αυτού μπορούν να αγορασθούν χώροι για την δημιουργία Σχολικού Συγκροτήματος και Πνευματικού Κέντρου (σημειωτέον ότι για το Πνευματικό Κέντρο υπάρχει πρόθεση συντοπίτη μας καθηγητού - ιατρού για χρηματοδότηση της κατασκευής του).
Η άρνηση των Συμβούλων στηρίζεται στο ότι αφ΄ ενός μεν υπάρχουν Κοινοτικοί χώροι για την κατασκευή του Πνευματικού Κέντρου, αφ΄ ετέρου δε για την αγορά χώρου για το Σχολικό Συγκρότημα πρέπει πρώτα να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι, να υπάρξει δέσμευση του Ο.Σ.Κ. για την κατασκευή και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.
Το εξωφρενικό στην υπόθεση είναι ότι σ΄ αυτήν την συνεδρίαση ο Πρόεδρος αναγκάστηκε να αναφέρει το όνομα του υποψήφιου αγοραστή, το οποίο συζηιόταν ήδη ανεπίσημα και το ότι την εκτίμηση της αξίας του υπό εκποίηση ακινήτου έκανε το Σώμα Ορκοτών Εκτιμητών, το οποίο πληρώθηκε από τον υποψήφιο αγοραστή κι όχι από την Κοινότητα (!).
Η τοποθέτησή μου ήταν η εξής:


Φαίνεται ότι δεν βάζετε μυαλό ή οι πιέσεις είναι τέτοιες που δεν σας αφήνουν να σκεφτείτε ψύχραιμα.
Απορρίφθηκε η πρότασή σας την προηγούμενη φορά, για πολύ συγκεκριμένους λόγους και παρ΄ όλα αυτά, χωρίς να κάνετε τίποτα από όλα αυτά που σας ζητούσαν οι Σύμβουλοι που καταψήφισαν έρχεται απόψε νέα πρόταση πώλησης και μόνο.
ΑΡΘΡΟ 186
1. Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της Κοινότητας, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, διατίθεται για την εκτέλεση έργων. Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών.
Ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, στην περίπτωσή μας, σημαίνει:
Εντοπισμός περιμετρικά του χωριού καταλλήλου για τον σκοπό την ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος, οικοπέδου.
Εκτίμηση αξίας του υπό αγορά ακινήτου.
Εξασφάλιση της συναίνεσης του ιδιοκτήτη.
Εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος.
Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν έχετε φέρει στο τραπέζι, άρα πως ζητάτε και πάλι την ψήφο μας;
Δεν θα την πάρετε κ. Πρόεδρε.
Όσο για το Πνευματικό Κέντρο, άρχισε να μου θυμίζει το «Τάμα» της Χούντας.
Περιφέρεται από χώρο σε χώρο, ενώ ξεκίνησε για το πίσω μέρος της εκκλησίας, με σύμφωνη γνώμη τόσο του δωρητή, όσο και δικής σας, τότε.
Θέλετε πρόταση;
Εξετάστε την δυνατότητα να γίνει δίπλα από το κτίριο του Παιδικού Σταθμού στην Βρύση. Σύμφωνα με τους μηχανικούς έχουμε δυνατότητα κάλυψης, για κτίρια κοινωφελών σκοπών 80%, που σημαίνει 800 τ.μ. ανά στρέμμα.
Κάντε εκεί το Πνευματικό Κέντρο που και μέσα στο χωριό είναι και δεν χρειάζεται αγορά άλλου κτήματος. Εκτός αν έχετε άλλες δεσμεύσεις
Αλλιώς περιμένετε να ξεκαθαρίσει η δικαστική διένεξη με την κληρονομιά του θανόντος συντοπίτη μας και δωρητή Παύλου Μαντά για να γίνει το κτίριο στην οδό Ευρίπου. Κι εκεί εξυπηρετεί άριστα ο χώρος..


Γιατί τέτοια επιμονή για πώληση του συγκεκριμένου κτήματος;


Φυσικά καταψηφίζω την πρότασή σας."

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να ληφθεί απόφαση για την κατασκευή Ναού 120 τ.μ. στο Κοινοτικό Κοιμητήριο, όπου ήδη υπάρχει Ναός (!).


Το σκεπτικό του ήταν ότι είναι μικρός ο υπάρχων και δεν μπορεί να γίνει σ΄ αυτόν η νεκρώσιμη ακολουθία.


Η τοποθέτησή μου ήταν η εξής:


"Μου φαίνεται έχετε την αίσθηση ότι τελειώσατε όλα τα έργα που έχει ανάγκη ο Βαρνάβας και τώρα θέλετε να κάνετε έναν νέο Ναό εκεί που υπάρχει.


Μα είστε σοβαρός;


Ο Βαρνάβας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, δύο χρόνια υπάρχει πλήρης απραξία, δεν έχετε κάνει ούτε ένα έργο και αυτό που σας μάρανε είναι ότι είναι μικρός ο Ναός στο Κοιμητήριο;


Κύριοι όταν αναλάβαμε βρήκαμε το Κοιμητήριο χωράφι, γιατί κοιμητήριο χωρίς ναό χωράφι είναι. Φτιάξαμε έναν λιτό Ναό και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.


Αλλά αλήθεια που το βρήκατε γραμμένο στον Κώδικα ότι η Κοινότητα έχει το δικαίωμα να κάνει έρανο, να βγει δηλαδή στην ζητιανιά;


Σε ποιο άρθρο του Κώδικα βασίζεται η πρότασή σας;


Μα επιτέλους έχετε βάλει σκοπό της ζωής να παραβιάσετε όλα τα άρθρα του Κώδικα;


Φυσικά καταψηφίζω".

  • ΑΓΟΡΑ ΠΟΥΛΜΑΝ:
Ο Πρόεδρος πρότεινε την αγορά πούλμαν για τις μετακινήσεις των μαθητών, των ηλικιωμένων και των πολιτών.
Ο Κοινοτικός Σύμβουλος Δήμας Βαγγέλης (εισηγητής της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ) ανέπτυξε τόσο την νομική πλευρά του ζητήματος, σύμφωνα με την οποία δεν είναι νόμιμη η μεταφορά προσώπων από δημοτικά λεωφορεία, όσο και την σημερινή κατάσταση ενημερώνοντας για δύο προγράμματα μεταφορών (από Νομαρχία και ΚΤΕΛ), τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια του Βαρνάβα και ζήτησε να αποσυρθεί η πρόταση του Προέδρου.
Η τοποθέτησή μου ήταν:
'Όπως άριστα αναπτύχθηκε το θέμα από τον κ. Δήμα, σας καλώ κ. Πρόεδρε να αποσύρετε την πρότασή σας, να δούμε τα δύο προγράμματα σε πλήρη ανάπτυξη κι αν διαπιστώσουμε ότι δεν καλυπτόμαστε μεταφορικά, να συζητήσουμε εκ νέου την πρότασή σας."
Ο Πρόεδρος αρνήθηκε την συγκκεριμένη πρόταση και επέμεινε στην ψήφιση της πρότασής του, η οποία φυσικά απορρίφθηκε.

Όπως είναι φανερό δεν είναι η Αντιπολίτευση που δεν τον αφήνει να κάνει έργο, αλλά η πεισματική επιμονή του στην προώθηση προτάσεων που απορρίπτουν ακόμη και οι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
Το όποιο, όμως, "πείσμα" του το πληρώνει ο Βαρνάβας.
Με την στάση του στην ουσία κλαδεύει το κλαδί που κάθεται.
Θα επαναλάβουμε μία φράση που και σε άλλο post έχει γραφτεί:
"ΤΟΝ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΛΥΣΕΙ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ".


Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")