ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Ο.Η.Ε.: Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΕΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Σαν σήμερα, στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Οργάνωση, υπογράφηκε ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945.
Αντί σχολίων το blog αναδημοσιεύει ΔΥΟ προσεγγίσεις, για την δομή του Ο.Η.Ε. και για τον ρόλο του Γενικού Γραμματέα.

Η «ΕΠΙΣΗΜΗ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό τη συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. Πρόδρομός του θεωρείται η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε απαίτηση των Εθνών για τη διεθνή ειρήνη μετά από τις θηριωδίες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 51 μέλη. Μετά την προσχώρηση του νεότερου κράτους, του Νοτίου Σουδάν το 2011, ο Ο.Η.Ε. αριθμεί 193 κράτη μέλη, δηλαδή σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα έθνη.
Αποτελεί το κύριο διασκεπτικό όργανο του ΟΗΕ έχοντας το δικαίωμα να συζητεί και να προβαίνει σε συστάσεις επί διαφόρων θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη. Σημειώνεται ότι δεν έχει την εξουσία της επιβολής συγκεκριμένων ενεργειών σε οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους μέλους, πλην όμως οι συστάσεις της έχουν ηθική βαρύτητα ως έκφραση της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση με τις συζητήσεις και τα πορίσματά της ασκεί έναν ηθικό έλεγχο που εκδηλώνεται ως πίεση για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Γ.Σ. συζητεί οποιοδήποτε θέμα ανάγεται στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη συνεχεία των οποίων μπορεί να προβαίνει ανάλογα σε προτάσεις ή συστάσεις. Η δε ευχέρεια της διατύπωσης συστάσεων περιορίζεται κατά τους ακόλουθους δύο τρόπους: 
α) είτε με την παραπομπή του θέματος, που απαιτούνται κάποιες ενέργειες εκ μέρους του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, 
β) είτε ν' αδυνατεί να κάνει πρόταση για θέμα που ήδη έχει επιληφθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ως κύριο εκτελεστικό όργανο του ΟΗΕ.
Οι περιορισμοί αυτοί τυγχάνουν προς αποφυγή λανθασμένων διατυπώσεων ή αντιφατικών λύσεων από τα δύο κύρια όργανα για το ίδιο θέμα.
Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί το δικαίωμα να εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου Ασφαλείας για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί ν΄ απειλήσει την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, προσφέροντας έργο αντίστοιχο με τα προβλήματα που απασχολούν τον ΟΗΕ, όπως αυτά αναφέρονται, προληπτικά, στον Καταστατικό Χάρτη. Στο πλαίσιο αυτό των αρμοδιοτήτων ο Γενικός Γραμματέας καλείται να προσφέρει κάθε φορά τις καλές του υπηρεσίες, με την επίσημη μεσολάβησή του για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών που μπορεί να ενσκύψουν μεταξύ των κρατών-μελών ή διεθνών διαφορών, διαχειρίζοντας κρίσεις με ειρηνευτικές επιχειρήσεις και συζητώντας με εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Επίσης μελετά τις διεθνείς οικονομικές τάσεις, υποβάλλει μελέτες που αφορούν ταανθρώπινα δικαιώματα, φυσικούς πόρους κ.λπ.
Για την καλλίτερη και ταχύτερη επίτευξη των παραπάνω, ο Γ.Γ. οργανώνει διεθνείς διασκέψεις, προβαίνει σε συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων καθώς και σε συλλογή πληροφοριών, με ειδικούς επιθεωρητές, κυρίως σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η  «ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ»  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΦΡΙΚΗΠΑΙΔΕΙΑ
Ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν όλα τα έθνη του κόσμου και χρησιμεύει ως διεθνής διαιτητής όσον αφορά διαφορές μεταξύ χωρών. Συγκεκριμένα, όταν δύο κράτη αποφασίζουν ότι δεν μπορούν να βομβαρδίσουν ο ένας τον άλλο μέχρι αφανισμού -διαδικασία ή οποία ονομάζεται λύση των προβλημάτων των δύο χωρών στη ραφιναρισμένη γλώσσα της διπλωματίας- το θέμα παραπέμπεται στον ΟΗΕ και από εκεί υπάρχουν δύο συνήθεις δρόμοι:
- Συναντιούνται οι αρχηγοί όλων των κρατών του κόσμου για να αποφασίσουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά άλυτο.
- Συναντιούνται οι αρχηγοί κρατών όλου του κόσμου και αποφασίζουν ότι το Ισραήλ έχει δίκιο, αρά οι ΗΠΑ πρέπει να δράσουν όπως νομίζουν.
Ο ΟΗΕ διοικείται από έναν Γενικό Γραμματέα o οποίος δεν έχει απολύτως καμία δύναμη και το συμβούλιο ασφαλείας το οποίο απαρτίζεται από τους 3 μεγάλους νικητές του Β' παγκοσμίου πολέμου, την Κίνα και τη Γαλλία. Διάφοροι θεσμοί υποστηρίζουν την διακοσμητική ύπαρξη του ΟΗΕ όπως η Παγκόσμια τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ. Επίσης, διάφορα κράτη του κόσμου έχουν αποφασίσει να συμβάλλουν στον ΟΗΕ με την διάθεση στρατευμάτων υπό την διοίκηση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Φυσικά και στα υπόλοιπα κομμάτια του ΟΗΕ όλες οι χώρες αντιπροσωπεύονται αναλογικά με την ισχύ τους, λ.χ. στο Διεθνές νομισματικό ταμείο οι μεγάλοι παίκτες είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η πανταχού παρούσα Κίνα. Το γεγονός και μόνο ότι όλα τα κράτη αντιπροσωπεύονται και σε αυτούς τους οργανισμούς δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών και καθιστούν τον ΟΗΕ ανίκανο σε κάθε τομέα δραστηριότητας, πράγμα που του προσδίδει τον άκρως κωμικό χαρακτήρα που έχει εδώ και περίπου 20 χρόνια. Το δε γεγονός ότι οι χώρες αντιπροσωπεύονται και ανάλογα με την ισχύ τους απλά προσδίδει γενικές κατευθύνσεις στο μίσος μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα, αντί ο μισός κόσμος να μισεί τον υπόλοιπο μισό γενικά επειδή οι αντιπρόσωποι των χωρών εκείνων ψηφίζουν δυσμενώς για αυτόν, το κύριο μίσος κατευθύνεται εναντίων των μελών του συμβουλίου ασφαλείας γιατί αυτοί μπλοκάρουν όλον τον ΟΗΕ και μόνοι τους. Εξαίρεση αποτελεί το Ισραήλ το οποίο μισούν όλοι και μισεί όλους ούτως ή άλλως.
Γενικός Γραμματέας
Ο ΟΗΕ έχει ως ανώτατο στέλεχος τον Γενικό γραμματέα, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για ολόκληρο τον οργανισμό αλλά απολύτως καμία ισχύ να αλλάξει τίποτα. Με άλλα λόγια είναι σε θέση που μπορεί να βλέπει τα πάντα αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, λίγο σαν ευνούχος σε Τούρκικο χαρέμι. Οι διάφοροι Γενικοί γραμματείς συνήθως έχουν να επιλέξουν δύο ρόλους για την παγκόσμια σκηνή:
-  Ο δυσαρεστημένος θεατής: Σε αυτόν τον ρόλο ο ΓΓ καταδικάζει το συμβούλιο ασφαλείας και μιλάει εναντίον τους επειδή μπλοκάρουν οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική λύση οποιουδήποτε προβλήματος. Επίσης καταδικάζει τα υπόλοιπα κράτη για δούλικη συμπεριφορά απέναντι στα μέλη του συμβουλίου ασφαλείας και δηλώνει ξεκάθαρα ότι του κάνουν τη ζωή πατίνι και ότι έτσι δεν θα πάνε ποτέ μπροστά και ότι είναι ένα μάτσο από μαλάκες όλοι τους εν τέλει και άει στο διάολο όλοι τους!
-  Το φάντασμα του πύργου της Νέας Υόρκης: Σε αυτόν τον ρόλο απλά δε λέει τίποτα ή το πολύ πολύ να λέει ότι τα προβλήματα των χωρών είναι καθαρά δικό τους πρόβλημα και γιατί το φέρνουν ενώπιον του ΟΗΕ;

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΛΛΙΑ:
Φυσικά και συμφωνώ με την δεύτερη προσέγγιση.
Εσείς;
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")