ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ: ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το 2006, ως Πρόεδρος – τότε- της Κοινότητας Βαρνάβα προσπάθησα να εντάξω στο Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ μια πρότασή μου για τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων στην Κοινότητα Βαρνάβα.
Επρόκειτο για ένα σύστημα που το προωθούσε μια σουηδική εταιρία με την οποία είχα έρθει σε επαφή και το κόστος του ανερχόταν στις 300.000 €.
Δυστυχώς δεν βρήκα την ανταπόκριση που χρειαζόταν από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και η πρόταση δεν εντάχθηκε ποτέ.
Με μεγάλη μου χαρά, διαβάζω μια ανάλογη πρόταση, για όλη την Περιφέρεια Αττικής, του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Σμέρου.
Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή, αν υιοθετηθεί, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
Παρουσιάζω εδώ την πρόταση και καλώ τους Δημάρχους του Λεκανοπεδίου, να την στηρίξουν και να παλέψουν, μαζί με την Περιφέρεια Αττικής,  για την υλοποίησή της.
Επιτέλους ας ανοίξουν τα μάτια τους και ας κοιτάξουν μπροστά, πέρα και έξω από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα. Πέρα και έξω από μια απλή διαχείριση της καθημερινότητας.
Η Αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται διαχειριστές, αλλά οραματιστές.
Γιώργος Κόλλιας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Στην Ελλάδα ξοδεύουμε περισσότερο από 2 δις ευρώ το χρόνο για τη συλλογή των σκουπιδιών, ενώ 15.000 απορριμματοφόρα με πετρελαιοκινητήρα βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας αποκομιδής των οικιακών στερεών αποβλήτων (σκουπίδια)  με στόχο τη μείωση του αριθμού των δρομολογίων των απορριμματοφόρων στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς να αλλάξουν οι υφιστάμενες υποδομές   εξοπλισμού των ΟΤΑ καθώς και η συμπίεση (μείωση του όγκου) των απορριμμάτων.
Με τη χρήση καινοτόμων επίγειων και βυθιζόμενων συστημάτων μπορούν να συμπιέζονται από 5 μέχρι 10 m3 σκουπίδια σε ένα κοινό κάδο αποκομιδής 1.100 lit. Τα συστήματα κάδων τύπου S, όπως ονομάζονται,  λειτουργούν ρομποτικά με αισθητήρες οι οποίοι ανιχνεύουν πότε πρέπει να αρχίσει η συμπίεση των απορριμμάτων, ενώ η χωρητικότητά τους σε απορρίμματα μπορεί να δεκαπλασιαστεί μετά τη συμπίεση.  
 Σύμφωνα έρευνες που έχουν διεξαχθεί, τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτού του συστήματος είναι:
Η μείωση των απορριμμάτων που βρίσκονται έξω από τους κάδους, οπότε τα πεζοδρόμια και οι γύρο χώροι είναι καθαρότεροι.

Είναι ευκολότερη η αποκομιδή των σκουπιδιών καθώς έχουν συμπιεστεί.

Μειώνονται οι ρύποι εξαιτίας των μικρότερων αριθμών δρομολογίων που απαιτούνται.

Επιλύεται ένα σημαντικό κοινωνικό θέμα στις γειτονίες που σχετίζεται με τη θέση των κάδων (μετακίνηση κάδων απορριμμάτων από κατοίκους).
Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο Κουήνς της Νέας Υόρκης,  44 παρόμοιοι κάδοι έχουν μειώσει το κόστος διακομιδής κατά 70% οπότε και το αρχικό κόστος επένδυσηε του έργου  μπορεί να αποσβεστεί πολύ γρήγορα. Η προτεινόμενη λύση γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική όταν το αρχικό κόστος μπορεί να εξασφαλισθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ ή ΕΠΠΠΕΡΑ).
Όλες οι λειτουργίες των εξωτερικών στελεχών τύπου S για την συλλογή ανακυκλώσιμων  και σύμμεικτων υλικών, είναι προσιτά στους χρήστες. Τα υλικά συσσωρεύονται στους κάδους μέσω των στελεχών που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο. Ο σχεδιασμός του συστήματος αυτού δημιουργεί ένα συνδυασμό αισθητικής και περιβαλλοντικής προστασίας.
Το ύψος είναι ιδανικό για τη χρήση από μεγάλους ανθρώπους, παιδιά, για άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Χωρίς να παρενοχλεί και να δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Η λειτουργία τους είναι επίσης αθόρυβη για τους χρήστες και τον περιβάλλοντα χώρο κάνοντας ιδανική την τοποθέτησή τους εντός κατοικημένων περιοχών. Η τοποθέτηση των βυθιζόμενων συστημάτων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (λάκκο) και πραγματοποιείται εντός 2-3 ωρών. Οι κάδοι απλά και διακριτικά εξαφανίζονται κάτω από το έδαφος. Τα συστήματα S βυθιζόμενων ή επίγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης αποτελούν πρώτιστα οικονομική λύση ανάγκης. Το κάθε σύστημα συμπεριλαμβάνει συμπιεστές απορριμμάτων και κοινούς κάδους χωρητικότητας 1m3   ο καθένας, ο κάθε κάδος μπορεί να δεχθεί συμπιεσμένα απορρίμματα έως 10m3   .
Το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί όλα τα είδη απορριμμάτων ενώ αποτελεί αποδοτική και ιδανική λύση ανακύκλωσης.
Πλεονεκτήματα της προτεινόμενης λύσης
Η καθαριότητα και η υγιεινή βελτιώνονται στην περιοχή όπου τοποθετείται ο νέος κάδος καθώς είναι στεγανός και κλειστός. Με την υπόγεια ή επίγεια τοποθέτηση τους συστήματος αποφεύγονται προβλήματα, όπως η δυσάρεστη οσμή και το πάγωμα τα οποία προκαλούνται από τις διακυμάνσεις στη θερμοκρασία.                                     
Επίσης τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες ούτε όμως και σε αδέσποτα ζώα. Το σύστημα αυτό είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που αντέχουν για δεκαετίες σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στη σκληρή μεταχείριση.
Η βελτίωση και η αλλαγή της αισθητικής εικόνας της περιοχής όπου εγκαθίστανται οι νέοι κάδοι αναβαθμίζεται καθώς οι συμβατικοί κάδοι παρουσιάζουν συχνά κακή εικόνα, λόγω της μακροχρόνιας χρήσης ή ακόμα και διάφορων βανδαλισμών.
Εξοικονομεί μεγάλη ασφάλεια λόγω του όγκου του και της στιβαρής κατασκευής του είναι δύσκολο να ανατραπεί και να μετακινηθεί από ανθρώπινη παρέμβαση ή φυσικά φαινόμενα αέρας, καταιγίδες κλπ
Το συνολικό οικονομικό όφελος για τους ΟΤΑ που θα εγκαταστήσουν το νέο σύστημα υπολογίζεται σε 70% σε σχέση με τα συνήθη κόστη λειτουργίας του συστήματος αποκομιδής των σκουπιδιών. Η συχνότητα αποκομιδής είναι πολύ μικρότερη επειδή στο σύστημα χωράει πολύ περισσότερα απορρίμματα στους ίδιους κάδους. Τα απορρίμματα του κάδου συμπιέζονται και έτσι πολλαπλασιάζεται η ποσότητα απορριμμάτων που αποθηκεύεται στο κάδο. Ενδεικτικά το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να αποθηκεύει μέχρι 20m3 συμπιεσμένα απορρίμματα μειώνοντας ουσιαστικά την ανάγκη για συχνή αποκομιδή τους.
Παρέχει μειωμένα λειτουργικά έξοδα αποκομιδής λόγω της ταχείας και άμεσης, φόρτωσης των κάδων και λόγω του μειωμένου όγκου απορριμμάτων με αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερο εργατικό δυναμικό συνεπάγοντας πολύ λιγότερες εργατοώρες των αυτοκινήτων περισυλλογής σκουπιδιών.
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")