ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2007

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ. ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΟ Κ.Σ. ΤΗΣ 15/11/2007

Πρόκειται για μια κρίσιμη απόφαση η οποία πρέπει να ληφθεί με σοβαρότητα και αφού προηγηθεί αναλυτική εξέταση όλων των παραμέτρων του ζητήματος.

Από την προσωπική διερεύνηση που έκανα, τις πάγιες θέσεις μου για το κύρος της Αυτοδιοίκησης και σε συνδυασμό με τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή μας, διαμόρφωσα την εξής θέση:

Όσον αφορά το γενικό πλαίσιο, εάν λάβουμε υπόψη την επιχειρούμενη εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στην ανατολική πλευρά του χωριού μας και την παρούσα πρόθεση για διέλευση αγωγού φυσικού αερίου στην δυτική πλευρά, θεωρώ ότι επιχειρείται η υποβάθμιση της περιοχής.

Στο ειδικό ζήτημα του αγωγού τα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα εξής:

Ι. Δεν πραγματοποιήθηκε διαδικασία διαβούλευσης πριν τον σχεδιασμό του έργου, ούτε επιδιώχθηκε η συναίνεση των κατοίκων, όπως επιβάλλεται από συγκεκριμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό θίγει το κύρος της Αυτοδιοίκησης, αφού αγνοείται επιδεικτικά.

ΙΙ. Οι προς τουριστική ανάπτυξη παραλίες της Κοινότητάς μας είναι ελάχιστες και μια από αυτές είναι η συγκεκριμένη στην οποία θα καταλήξει ο Αγωγός.

ΙΙΙ. Ο Αγωγός, όπως προκύπτει από τα σχέδια της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. δεν διέρχεται από τους υφιστάμενους δρόμους, αλλά μέσα από τις ιδιοκτησίες, αχρηστεύοντας αυτές οικιστικά, με δεδομένη την ζώνη απαγόρευσης δόμησης 20 + 20 μέτρων εκατέρωθεν του αγωγού, χωρίς μάλιστα καμία δυνατότητα μετακίνησης αυτού, κατά περίπτωση.

IV. Δυσχεραίνεται ακόμη και η καλλιέργεια, με δεδομένη την ζώνη απαγόρευσης χρήσης 4+4 μέτρων εκατέρωθεν του Αγωγού.

V. Με δεδομένο το δασικό πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή μας, θα είναι ουσιαστικά αδύνατη η λήψη των όποιων αποζημιώσεων, αφού αμφισβητείται από το Δασαρχείο ο χαρακτήρας των ιδιοκτησιών.

VI. Από τον αγωγό δεν προκύπτει καμία αναπτυξιακή προοπτική για την περιοχή, ούτε παροχή αντισταθμιστικών.

Με βάση τα ανωτέρω είναι σαφές ότι η θέση μας πρέπει να είναι απόλυτα αρνητική και δεν συμφωνώ ούτε με τις προϋποθέσεις που έβαλε ο κ. Πρόεδρος, δεδομένου του ότι κι αν ακόμη ικανοποιηθούν αυτές δεν λύνονται όλα τα προβλήματα που προανέφερα.

Συνεπώς ψηφίζω αρνητικά, χωρίς καμία προϋπόθεση και καμία επιφύλαξη.

Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")