ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ;


ο πρόβλημα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) λαμβάνει παγκόσμια εκρηκτικές διαστάσεις και είναι αλληλένδετο με όλα τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, από την κλιματική αλλαγή και την απερήμωση έως τη διατήρηση φυσικών πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τη διαχείρισή τους πολλαπλασιάζονται, συμπαρασύροντας μαζί τους και το κόστος. Το αδιέξοδο του φαύλου κύκλου της αέναης κατανάλωσης πόρων – παραγωγής αποβλήτων οδηγεί σε πολιτικές αναζήτησης νέων (ουτοπικών;) μοντέλων για μια «κοινωνία μηδενικών αποβλήτων».
Το Συνέδριο εστιάζει στις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι νέες τάσεις που διαμορφώνονται σηματοδοτούν τη μετάβαση από τους ΧΥΤΑ στην πρόληψη, την ανακύκλωση και την επεξεργασία των αποβλήτων? από την αδράνεια στην ενεργό συμμετοχή όλων μας.

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στη μετάβαση αυτή, καθώς και το διαχειριστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα απαιτηθεί, αποτελούν ακόμη «γη προς διερεύνηση» και το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τους μελετητές, τους κατασκευαστές και την κεντρική και τοπική διοίκηση. Οι δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων καθώς και ο μετασχηματισμός του σημερινού γραμμικού μοντέλου «παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη-διάθεση» σε «κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», στο ειδικό γεωγραφικό πλαίσιο της Ελλάδας αλλά και των «νέων χωρών» της ΕΕ, θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συζήτησης.

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), ως ο μόνος επιστημονικός μη - κερδοσκοπικός οργανισμός στη χώρα μας στον τομέα αυτό, εθνικό μέλος της ISWA (International Solid Waste Association, θεσμικός σύμβουλος της ΕΕ και της UNEP),
με πάνω από 400 μέλη από όλους τους τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με τη ΔΣΑ, προβαίνει στη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου της, με στόχο τη συμβολή στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων."
Από την ΕΙΣΑΓΩΓΗ της παρουσίασης του Συνεδρίου από την διοργανώτρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Ποιοί είναι οι στόχοι του συνεδρίου, κατά την Ε.Ε.Δ.Σ.Α.;
"Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα συζήτησης και διαβούλευσης ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς
της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης, για την προώθηση λύσεων βιώσιμης διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων. Ειδικότερα τον Συνέδριο πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα:
-Απόβλητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη (από τη διαχείριση αποβλήτων στη διατήρηση φυσικών πόρων, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.ά).
-Πολιτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων και θεσμικό πλαίσιο (Νέα Οδηγία Πλαίσιο, Εθνικός Σχεδιασμός, κλπ).\Καινοτόμες λύσεις στη ΔΣΑ: Μηχανική-Βιολογική Επεξεργασία, Κομποστοποίηση, Αναερόβια Χώνευση, Θερμική Επεξεργασία, Άλλες Τεχνολογίες.
-Αξιοποίηση Προϊόντων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας (δευτερογενή καύσιμα, κομπόστ, βιοαέριο).
-Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
-Νοσοκομειακά, Βιομηχανικά και Επικίνδυνα απόβλητα. Διαχείριση Ιλύος, Αγροτικών και Μη-επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων
-Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων: νέες τεχνολογίες και δυνατότητες βελτιστοποίησης.
-Φορείς διαχείρισης και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην διαχείριση αποβλήτων
-Κόστος ΔΣΑ και χρηματοδοτικά εργαλεία
-Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης / επεξεργασίας και προϊόντων, μέσα από εργαλεία όπως η αξιολόγηση κύκλου ζωής, τα ισοζύγια και η δέσμευση άνθρακα, η εκτίμηση κινδύνου, η αποτίμηση του εξωτερικού κόστους, η αξιολόγηση βιωσιμότητας των τεχνολογιών και η εκτίμηση ασφάλειας εργαζομένων.
-Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, κίνητρα και εμπόδια για την ανακύκλωση, την πρόληψη και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων."

Όλα τα παραπάνω φαίνονται ενδιαφέροντα. Όμως....
Ας δούμε ποιοί είναι οι χορηγοί αυτής της ωραίας εκδήλωσης...

ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ!!!!

Αυτοί στηρίζουν οικονομικά το συνέδριο.
Μετ'α από αυτό περιμένει κανένας "αντικειμενικά συμπεράσματα";
Είναι κάποιος τόσο αφελής;
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")