ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΚΟΛΛΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΕΚΑ & ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ.

Ο Γιώργος Κόλλιας απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό την παρακάτω επιστολή:
Κύριε Υπουργέ
Σας είναι γνωστό το ζήτημα του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ στο «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Φαντάζομαι ότι, λόγω της θέσης σας, έχετε ενημερωθεί για το ιστορικό του έργου αυτού, από το 2003 μέχρι και σήμερα. 
Κατά συνέπεια θα γνωρίζετε για τις δυναμικές αντιδράσεις των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, για τις δικαστικές διαδικασίες που έχουν υπάρξει από την ψήφιση του σχετικού Νόμου της χωροθέτησης, μέχρι και σήμερα, για τις επιστημονικές – κυρίως Πανεπιστημιακές- μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, οι οποίες αποδομούν πλήρως την αρχική μελέτη του έργου και τέλος για το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με βάση το οποίο καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο έργο, στηρίζεται σε ψευδείς παραδοχές (όπως π.χ. η μη ύπαρξη ρεμάτων!), σε αστήρικτες εκτιμήσεις (όπως π.χ. ότι το υπαρκτό ενεργό σεισμικό ρήγμα δεν πρόκειται να δώσει σεισμούς!) και σε υποθέσεις (π.χ. δεν πραγματοποιήθηκαν γεωλογικές και υδρογεωλογικές έρευνες πεδίου, αλλά στηρίχτηκε η μελέτη στην βιβλιογραφία!). Το έργο, πάντα κατά το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, εκτελείται παραβιάζοντας τόσο την κείμενη νομοθεσία, όσο και την ίδια την αρχική μελέτη του! (αλλαγή θέσης μονάδας αποβλήτων, χωρίς νέα μελέτη, κλίσεις πρανών, αποστραγγιστική μεμβράνη κ.λ.π.).
Κύριε Υπουργέ
Καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο έργο πάσχει από την αρχή. Στηρίχθηκε σε μια- αποδεδειγμένα πλέον- σαθρή μελέτη και εκτελείται παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία. Ο συνδυασμός αυτός καθιστά το έργο επικίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για το ευρύτερο περιβάλλον της Αττικής.
Επίσης το έργο αυτό έχει απορροφήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, σε μια εποχή που ο Έλληνας πολίτης στερείται και των στοιχειωδών για την επιβίωσή του.
Κατά συνέπεια ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Για αυτήν την κατασπατάληση πόρων, την κοινωνική σύγκρουση, την καταστροφή του περιβάλλοντος που ήδη έχει συντελεστεί στο «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. Κάποιοι οι οποίοι ενέκριναν την σαθρή αρχική μελέτη, κάποιοι οι οποίοι ανέθεσαν την εκτέλεση του έργου, κάποιοι οι οποίοι ενέκριναν τις εκταμιεύσεις των μέχρι τώρα καταβληθέντων ποσών, κάποιοι οι οποίοι –υποτίθεται- παρακολουθούσαν την ορθή εκτέλεσή του.
Κι αυτοί οι «κάποιοι» δεν μπορεί να παραμείνουν ατιμώρητοι, όποιοι κι αν είναι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.
Ως απλός πολίτης της περιοχής και με το δικαίωμα που μου δίνει το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Χώρας, απαιτώ:
Α. Την άμεση καταγγελία της σύμβασης με την εργολήπτρια εταιρία, η οποία παραβίασε τις συμβατικές της υποχρεώσεις μη τηρώντας την μελέτη του έργου (κλίσεις πρανών, αλλαγή θέσης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, μη τοποθέτηση γεωϋφάσματος, αλλά μεμβράνης, ανάμιξη του απαιτούμενου αργίλου με προϊόντα εκσκαφής κ.α.).
Β. Την άμεση διενέργεια Ε.Δ.Ε. σε βάρος όσων εμπλέκονται με το συγκεκριμένο έργο (έγκριση της μελέτης, παρακολούθηση του έργου, χορήγηση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης για τις επιμέρους πληρωμές κ.λ.π.)
Γ. Να μου γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα ονόματα, ώστε να μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματα που μου δίνει ο Νόμος, εναντίον αυτών που δεν εκτέλεσαν το καθήκον τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία μου, η υγεία των παιδιών μου, η υγεία των συμπολιτών μου και να καταστρέφεται το περιβάλλον του τόπου μου.
Κύριε Υπουργέ
Ελπίζω να μην ακολουθηθεί και σ΄ αυτήν την περίπτωση η τακτική της συγκάλυψης, η οποία αποτελεί πάγια τακτική του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Επιτέλους δεν μπορεί να γίνει δεκτό – ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία- να καλύπτονται όσοι εγκλημάτησαν σε βάρος της κοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση είμαι αποφασισμένος να κινήσω κάθε νόμιμη διαδικασία και να επιμείνω μέχρι να καταλογισθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το σκάνδαλο σε βάρος του Ελληνικού λαού.

Εν αναμονή των ενεργειών σας και
αναμένοντας σύντομη απάντηση
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

Κι έλαβε την παρακάτω απάντηση:
Κύριε Κόλλια,
Η επιστολή σας έχει πάρει αρ.πρωτ. 1180/6.3.12 και έχει διαβιβαστεί στον Γεν.Γραμματέα κ.Αλεξόπουλο, στην Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κα Καραβασίλη, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και στο σύμβουλο του γραφείου μας κ.Τερζή.
Γραφείο Υπουργού
Έπεται συνέχεια....
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")