ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας δημιουργούνται στους δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού μετά την ένταξη της πράξης «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ – Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».  
Η συγκεκριμένη πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η πράξη αφορά στη λειτουργία για δύο έτη των παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης.
Μέσω της λειτουργίας των παραπάνω δομών θα παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 24 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών.
Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνα ως δικαιούχος εκτέλεσης της πράξης, προσκαλεί του κατοίκους των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού που είναι: 
  • άστεγοι
  • άνεργοι
  • άτομα ευρισκόμενα σε δυσμενή οικονομική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών πόρων για την ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών, ή απειλούμενα από φτώχεια,

να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δίκτυο των Κοινωνικών Δομών στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 21/03/2013 έως και την Παρασκευή 19/04/2013 και ώρες 10.00 – 14.30. Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλλουν στην διεύθυνση:
Λ. Μαραθώνος 196,
Νέα Μάκρη
Τ.Κ. 19007
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22950 97870
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή των υποψήφιων ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών του Έργου: «Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα - Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνα και Ωρωπού» που ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 , απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1 θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.), ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα, ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 4. Αντίγραφο του Εντύπου Ε9, που αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας κάρτα θεωρημένη συνοδευμένη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
6. Συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας, ή απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, ή ΟΤΕ. Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Δικαιολογητικά νόμιμης διαμονής για μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγές, ομογενείς.
9. Βεβαίωση Α.μ.ε.Α ή μέλους άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
10. Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.
11. Σε περίπτωση διαζυγίου, το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανηλίκων εάν υπάρχουν.
12. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο ο αρμόδιος Κοινωνικός Λειτουργός, ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος.
14. Κοινωνικό ιστορικό που συντάσσεται από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό.
Σημείωση: Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα κάνουν χρήση του Κοινωνικού Φαρμακείου θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
I. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι πλήρως ανασφάλιστοι ή βεβαίωση διακοπής της ασφάλισής τους από τον ασφαλιστικό φορέα.
II. Ιατρική Γνωμάτευση.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")