ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Τα πρώτα Τοπικά Συμβούλια Νέων (Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων) συστάθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για πρώτη φορά το 1997 σε κάποιους Δήμους και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα. Η χρονική περίοδος που μεσολάβησε μέχρι σήμερα έδειξε την αναγκαιότητα ενίσχυσης και θεσμοθέτησης αυτής της πρωτοβουλίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση (Φεβρουάριος 2006) για τη σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων (Δημοτικών, Κοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων) σε όλους τους Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αποτελούν το συμμετοχικό φορέα, ο οποίος εξασφαλίζει στους νέους, ηλικίας από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του οικείου δήμου ή κοινότητας, τη δραστηριοποίησή τους στα τοπικά κοινά.
Μέσω της λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων Νέων επιτυγχάνεται η εξάπλωση των δημοκρατικών αρχών και η προβολή των αναγκών των νέων. Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων παρέχουν τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν καλύτερα την τοπική κοινωνία και τους θεσμούς της, ενώ συντελούν και στην αντιμετώπιση του χάσματος των γενεών, αφού φέρνουν σε επαφή και διάλογο τους νέους με τις τοπικές -εκλεγμένες- αρχές και τους επίσημους τοπικούς φορείς.
Έτσι οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεων θα συζητούν τα προβλήματα των νέων και θα δρουν μαζί με τους νέους -και όχι μόνο για αυτούς. Θα τους βοηθούν αποτελεσματικά να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στην καθημερινή τους ζωή, με σκοπό να ολοκληρωθούν ως πολίτες.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των νέων στα Τοπικά Συμβούλια κάθε δήμου και κοινότητας διενεργούνται με άμεση και μυστική ψηφοφορία με ενιαία ψηφοδέλτια. Οι εκλογές προκηρύσσονται εντός των τριών πρώτων μηνών από την έναρξη του πρώτου και του τρίτου έτους κάθε δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου και διενεργούνται εντός μηνός σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας. Την ευθύνη για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών έχει το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.
Όλα τα Τοπικά Συμβούλια Νέων θα συνεργάζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο। Τέλος, προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων, καθώς και η εκπροσώπηση των Δημοτικών, Κοινοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων σε πανελλήνιο επίπεδο από την Εθνική Επιτροπή Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ
Δυστυχώς η Κοινοτική Αρχή δεν αντιμετώπισε με ενδιαφέρον αυτόν τον θεσμό. Ήδη βρισκόμαστε στον 9ο μήνα της θητείας της κι ακόμη όχι μόνο δεν έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, αλλά ούτε καν έχει δημιουργηθεί ο Εκλογικός Κατάλογος των Νέων.
Αντί να γίνει ανοιχτή πρόσκληση εγγραφής στον Εκλογικό Κατάλογο, έγιναν κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες από ένα μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου, μέσω προσωπικών επαφών, γνωριμιών κ.λ.π.
Έτσι όμως απαξιώνεται ένας θεσμός που θα αποτελέσει – εφ΄ όσον υλοποιηθεί - σημαντική τομή στα τοπικά δρώμενα και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Θεωρώ ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο – στο σύνολό του – πρέπει να στηρίξει τον θεσμό και να αναλάβει δράσεις προς την κατεύθυνση της υλοποίησής του.
Συγκεκριμένα:
  • Γίνεται ειδική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, στην οποία αναλύεται ο θεσμός και καθορίζονται οι τρόποι παρέμβασης, με συγκεκριμένες προτάσεις.
  • Ορίζεται χρονικός ορίζοντας – κατά την άποψή μου μέχρι 31/12/2007- εντός του οποίου θα συνταχθεί ο Εκλογικός Κατάλογος Νέων.
  • Αφού βρεθούν, από την βάση δεδομένων της Κοινότητας, οι νέοι που δικαιούνται να εγγραφούν, αποστέλλεται σ΄ αυτούς, μέσω των ΕΛ.ΤΑ., επιστολή με κείμενο που θα διαμορφωθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο και θα υπογράφεται από όλα τα μέλη του.
  • Γίνεται παρέμβαση μέσω του Γυμνασίου & Λυκείου Καπανδριτίου.
  • Πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο του 2008 εκλογές για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θεωρώ ότι, αν αποφύγουμε την διαφαινόμενη από την Κοινότητα πρακτική της «εκμετάλλευσης» του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, ως δήθεν πρωτοβουλία της και τον «έλεγχο»της διαδικασίας από αυτήν, αλλά αφήσουμε τους νέους ανθρώπους να αξιολογήσουν τον θεσμό και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν επειδή πείσθηκαν ότι αξίζει η συμμετοχή, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στα κοινά των νέων ανθρώπων του τόπου μας.
Χωρίς μιζέρια, λοιπόν, χωρίς καπελώματα, χωρίς «έλεγχο», ενωτικά, με σεβασμό στην προσωπικότητα των νέων ανθρώπων, θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε έναν σημαντικό θεσμό και να αγωνιστούμε για την διεύρυνσή του, έτσι ώστε, κάποια στιγμή, να συμμετέχουν ΚΑΙ ΜΕ ΨΗΦΟ, στα Κοινοτικά Συμβούλια.
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")