ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ.

  • γράφει ο Γιώργος Κόλλιας
Επειδή η ανεργία, στις μέρες μας, καλπάζει, με αποτέλεσμα – πέρα από τα αυτονόητα προβλήματα επιβίωσης των ανέργων - να δημιουργούνται και άλλα προβλήματα σε κατηγορίες συνανθρώπων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ΚΑΙ σοβαρά προβλήματα υγείας.
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε άνεργους που πάσχουν από μακροχρόνιες παθήσεις και έχουν ανάγκη συνεχούς χορήγησης φαρμάκων και συνεχιζόμενης θεραπείας και, λόγω ακριβώς της ανεργίας, δεν έχουν παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας.
Ενημερώνουμε λοιπόν τους συμπολίτες μας αυτής της κατηγορίας ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/51, η ιατρική περίθαλψη συνεχίζεται να παρέχεται εφόσον διαρκεί η ασθένεια, έστω και εάν εν τω μεταξύ έπαψε το ασφαλισμένο πρόσωπο να πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χορηγεί ασφαλιστική ικανότητα λόγω συνεχιζόμενης  θεραπείας και μέχρι αποθεραπείας της πάθησης, έστω και εάν ο δικαιούχος έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ίδιου νόμου, (δηλαδή 50 ημέρες  εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή βάσει 15μηνου, αφαιρουμένων στην περίπτωση  αυτή των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στους τρεις τελευταίους μήνες  του 15μηνου), εφόσον διαπιστώνεται κατά την ιατρική κρίση η  ανάγκη συνέχισης της θεραπείας για τη συγκεκριμένη πάθηση. Η συνέχιση της παροχής λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας είναι δικαίωμα τόσο των άμεσα ασφαλισμένων και των συνταξιούχων όσο και των μελών οικογενείας τους.
Όταν αναφερόμαστε σε μέλη οικογένειας δεν εννοούμε την έκδοση οικογενειακού Βιβλιαρίου υγείας, αλλά την συνεχιζόμενη θεραπεία μέλους της οικογένειας (συζύγου, ανηλίκων τέκνων κ.λπ.) η οποία ξεκίνησε ενώ υπήρχε το δικαίωμα περίθαλψης από τον γονέα ή σύζυγο  ο οποίος το είχε ασφαλισμένο, αλλά εν τω μεταξύ έληξε η ασφαλιστική του ικανότητα.
Κατ' εξαίρεση επί συνεχιζόμενης θεραπείας, μπορεί να συνεχίζεται η παροχή περίθαλψης και μετά τον θάνατο του άμεσα ασφαλισμένου μέχρι αποθεραπείας του ασθενή, εφόσον η ασθένεια του μέλους είχε εκδηλωθεί πριν τη λήξη της ασφαλιστικής σχέσης, σε χρόνο που ο ασθενής διατηρούσε την ασφαλιστική ικανότητα κατά της ασθένειας.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
Σε κάθε περίπτωση αρμόδιος είναι ο θεραπευτής γιατρός που θα ελέγξει για ποια πάθηση έχει χορηγηθεί ιατρική περίθαλψη στον ασφαλισμένο όταν είχε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και για πόσες παθήσεις.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο ασφαλισμένος προσέρχεται στην Μονάδα Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το Βιβλιάριο Ασθενείας του και αποδεικτικά της πάθησής του. Στην σελίδα του βιβλιαρίου ασθενείας, με την ένδειξη "Συνεχιζόμενη  θεραπεία" θα γράφονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, η πάθηση ή παθήσεις, το χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαίο ανάλογα με τη πάθηση για τη χορήγηση της συνεχιζόμενης θεραπείας και θα υπογράφει και ο Διευθυντής της Υγειονομικής Μονάδας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια που χορηγείται η ασφαλιστική κάλυψη λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας είναι ανάλογα με τις παθήσεις, χορηγείται για ένα μήνα, ένα εξάμηνο, ή  ένα χρόνο (1), φθάνει μέχρι αποθεραπείας και για μερικές παθήσεις εφ' όρου ζωής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διάρκεια του διαστήματος που παρεμβάλλεται από το τέλος της ισχύος της ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι να ζητήσει ο ασφαλισμένος τη κάλυψη του λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας πρέπει να είναι ευλόγως μικρό ώστε να θεωρηθεί σαν ενιαία ασφαλιστική περίπτωση. Έχει γίνει δεκτό δε, το χρονικό διάστημα του ενός και μισού έτους (1,5).
ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Η συνεχιζόμενη θεραπεία καλύπτει:
- παροχές σε είδος, εκτός από την
- ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
- νοσοκομειακή περίθαλψη
- συνέχιση νοσηλείας στο εξωτερικό
- είσπραξη βοηθήματος τοκετού ( συνεχιζόμενη θεραπεία στις εγκύους)
- κάλυψη δαπάνης εξόδων μετακίνησης
- κάλυψη δαπάνης λουτροθεραπείας
- έξοδα κηδείας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν χορηγείται όμως συνεχιζόμενη θεραπεία, για μία πάθηση που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια χορήγησης ήδη συνεχιζόμενης θεραπείας για κάποια πάθηση. 
Δημοσίευση σχολίου
ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")