ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
(με βάση την 3523/12-2-2015 προκήρυξη)

Με την παρούσα υποβάλλω αίτημα – εκδήλωση υποψηφιότητας για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Μαραθώνα, σύμφωνα με την 3523/12-2-2015 σχετική Προκήρυξη του Δήμου Μαραθώνα.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής και ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων σας γνωρίζω τα εξής:
Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Κόλλιας
ΟΝΟΜΑ
Γεώργιος
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
Πέτρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
23 Ιουλίου 1959
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
Βαρνάβα

Β. ΣΠΟΥΔΕΣ – ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Απολυτήριο  Λυκείου
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πτυχίο Ιδιωτικής Μέσης Σχολής Λογιστών (με κρατικές εξετάσεις)
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Σεμινάρια Πληροφορικής (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης)
Σεμινάρια Διοίκησης (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης)
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Συγγραφή της ποιητικής συλλογής «ΤΕΤΡΑΔΙΟΝ ΣΚΟΡΠΙΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ» (2009) και του λαογραφικού βιβλίου «ΟΣΑ ΘΥΜΟΥΜΑΙ ΞΙΣΤΟΡΩ» (2011)

Γ. ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννημένος το 1959 στον Βαρνάβα Αττικής, έζησα και μεγάλωσα στον τόπο μου. Είμαι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Εργάζομαι στο Ι.Κ.Α. από το 1985 και είμαι Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων και Αναπληρωτής Διευθυντής.
Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκα με τα κοινά του τόπου μου, ως ενεργός πολίτης, κάτι που συνεχίζω να κάνω μέχρι και σήμερα, επί 36 συναπτά έτη.
Υπήρξα:
ü  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρνάβα (1978-1980)
ü  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Βαρνάβα (1982-1984)
ü  Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Βαρνάβα (1988-1990) και Πρόεδρός του (1990-1994)
ü  Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Καπανδριτίου (1996-1999)
ü  Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Καπανδριτίου (2000-2003)
ü  Κοινοτικός Σύμβουλος της Κοινότητας Βαρνάβα (1996-2002 και 2007-2010)
ü  Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρνάβα (2003-2006)
Παράλληλα:
Μέλος των Επιτροπών Αγώνα ενάντια στον ΧΥΤΑ από το 1992 (προτεινόμενη περιοχή Σαμάρθι Βαρνάβα) μέχρι σήμερα.
Μέλος της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην διέλευση του Αγωγού Φυσικού Αερίου στον Βαρνάβα (2007-2009)
Μέλος της Επιτροπής Αγώνα Ενάντια στα Διόδια

ΚΟΛΛΙΑΣ Π. ΓΙΩΡΓΟΣ
πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρνάβα Αττικής
Αναπληρωτής Διευθυντής Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Ενεργός Πολίτης


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
του Γιώργου Π. Κόλλια

Τι πρέπει να είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης:
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης πρέπει είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής ανάμεσα στα θεσμικά όργανα του Δήμου και των δημοτών-επιχειρήσεων. Αν και δεν  έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του οφείλει να δέχεται τις καταγγελίες και να συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους.
Οφείλει να διατηρεί την ανεξαρτησία τους ως όργανο διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις από κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου Μαραθώνα. Η λειτουργία του πρέπει να αποσκοπεί στην βελτίωση της Δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό.
Η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πρέπει διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Τι δεν πρέπει να είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης:
Δεν πρέπει να αποτελέσει μια νέα γραφειοκρατική δομή του Δήμου, που απλά θα απασχολεί άσκοπα προσωπικό και θα επιβαρύνει το Δήμο με έξοδα.
Οφείλει να μην ταυτίζεται με τους «ελεγχόμενους» τον Δήμαρχο, δηλαδή και την δημοτική πλειοψηφία, γιατί, σ΄ αυτήν την περίπτωση, ακυρώνεται ο  ρόλος του και απλά θα αποτελεί έναν ακόμη μηχανισμό της διοίκησης. Απ΄ την άλλη οφείλει να διατηρεί την ανεξαρτησία του από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, γιατί, στην αντίθετη περίπτωση, ευτελίζεται ο θεσμός και ο Συμπαραστάτης απλά θα αποτελεί τον «πολιορκητικό κριό» της αντιπολίτευσης, κάτι που ούτε στις προθέσεις του νομοθέτη ήταν, ούτε την τοπική κοινωνία εξυπηρετεί.
Τι προσόντα πρέπει να έχει;
Ο Νόμος δεν προβλέπει συγκεκριμένα προσόντα, αναφέροντας απλά ότι πρέπει να είναι «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας». Χωρίς να υποτιμώνται οι όποιες σπουδές, ο νομοθέτης αναφέρεται σαφώς στο «κύρος» και την «εμπειρία», γιατί ακριβώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μπορούν να καταστήσουν αποτελεσματικό τον Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης. Κύρος διαθέτουν τα πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία, έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένες δράσεις, αγωνιζόμενοι για τα κοινωνικά προβλήματα, χωρίς να ελέγχονται για μη νόμιμες πράξεις τους. ή για παραλήψεις. Εμπειρία διαθέτουν τα πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί με την Τ.Α. και άρα γνωρίζουν πολύ καλά την λειτουργία της, τους μηχανισμούς, τα προβλήματα. Εμπειρία διαθέτουν επίσης κι όσοι έχουν ασχοληθεί ενεργά με την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς της.
Με λίγα λόγια ο Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης πρέπει να έχει παρουσιάσει συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία να είναι σε συνάφεια με τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και τις κοινωνικές οργανώσεις κι όχι να διαθέτει απλά και μόνο θεωρητικές γνώσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Απαραίτητη είναι η δημιουργία Γραφείου Συμπαραστάτη εντός του Δημαρχείου, το οποίο θα πρέπει να στελεχωθεί από 2 υπαλλήλους οι οποίοι θα ασχολούνται με:
α) την επικοινωνία με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την υποδοχή των καταγγελιών,
β) την επεξεργασία τον καταγγελιών και τον έλεγχο παραδεκτού και βασιμότητας αυτών,
γ) την επικοινωνία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με τις υπηρεσίες και τις αρχές διοίκησης του Δήμου ή άλλων Δήμων και
δ) την επικοινωνία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις ομάδες συμφερόντων, τους επιστημονικούς φορείς, τους επαγγελματικούς συλλόγους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Πέρα από την λειτουργία του Γραφείου στο Δημαρχείο, θα πρέπει στα Γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου να εξουσιοδοτηθεί υπάλληλος, ο οποίος θα παραλαμβάνει τις καταγγελίες και θα τις προωθεί προς επεξεργασία στο Γραφείο του Συμπαραστάτη στο Δημαρχείο.
Δημιουργείται Ιστοσελίδα (site) του Συμπαραστάτη, μέσω του οποίου αφ΄ ενός μεν θα δίνεται η δυνατότητα υποβολή ηλεκτρονικά των καταγγελιών, αφ΄ ετέρου δε θα υπάρχει ανοιχτή πληροφόρηση των δημοτών και των επιχειρήσεων για το έργο του Συμπαραστάτη, την ανταπόκριση του Δήμου και γενικά για την βελτίωση των Υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος στους Δημότες του, κάτι που – ουσιαστικά- αποτελεί σκοπό της δημιουργίας του συγκεκριμένου θεσμού.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τα αιτήματα προς τον Συμπαραστάτη υποβάλλονται:
Α) Χειρόγραφα, συμπληρώνοντας ειδική φόρμα που θα σχεδιαστεί
Β) Ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας (site), είτε του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) του Συμπαραστάτη
Γ) Με Fax
και λαμβάνουν άμεσα Αριθμό Πρωτοκόλλου, ο οποίος κοινοποιείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο Δημότη, ή Επιχείρηση.
Οι καταγγελίες που υποβάλλονται αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Συμπαραστάτη, όπως και οι εν συνεχεία ενέργειες προς επίλυση του προβλήματος, καθώς και το αποτέλεσμα της παρέμβασης.
Η καταγγελία είναι παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από άμεσα θιγόμενο πολίτη ή επιχείρηση και αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης που προκλήθηκε από υπηρεσία, νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση του Δήμου Μαραθώνα. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταγγελία τίθεται στο αρχείο.
Αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί, να ανακοινώνει στον αρμόδιο εισαγγελέα όλα τα στοιχεία που αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.
Δεν επιτρέπεται περιορισμός πρόσβασης στις υπηρεσίες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για λόγους εθνικότητας, φυλής, φύλου κ.τ.λ., καθώς αυτό θα συνιστούσε παραβίαση των αρχών που διέπουν την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Κάθε ενέργεια του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Συμπαραστάτη.
Ο Συμπαραστάτης υποβάλλει προτάσεις για την ορθότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου, όταν εντοπίζει συγκεκριμένα προβλήματα. Οι Ειδικές Προτάσεις υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Κάθε έτος υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία αναρτάται και στην Ιστοσελίδα του και επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, προς ενημέρωση της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")