ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 225 .000 ! !

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

  • γράφει ο Γιώργος Π. Κόλλιας, ενεργός πολίτης Βαρνάβα
Όσοι παρακολουθούν τις δημοσιεύσεις μου γνωρίζουν πολύ καλά την άποψή μου για τον Δήμαρχο Μαραθώνα και για τις μέχρι τώρα πράξεις του ιδίου και – κάποιων- συνεργατών του. Και φυσικά το όσα έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα δεν συμβάλλουν στο να αλλάξω άποψη.
Όμως….
Όμως η κριτική μου έχει να κάνει μόνο με πράξεις ή / και παραλείψεις της δημοτικής αρχής κι όχι με τα πρόσωπα. Κι ακόμη δεν είναι στείρα αντιπολίτευση, αλλά – με επιχειρήματα-  υποστηρίζω τις απόψεις μου και πάντα καταλήγω σε προτάσεις.
Με βάση, λοιπόν, αυτές τις αρχές μου κρίνω και το πρόσφατο γεγονός που έχει προκύψει στο Δήμο μας, μετά την μη έγκριση από την αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου την επιχειρούμενη δαπάνη, από τον Δήμο Μαραθώνα, για αγορά καυσίμων, κρίνοντάς την ως παράνομη.
Εδώ τίθενται δύο ζητήματα:
Πρώτον αν είναι επαρκής η αιτιολόγηση  της απευθείας ανάθεσης και
Δεύτερον αν έγινε, όντως, έρευνα και αναζήτηση της καλύτερης τιμής.
Διαβάζοντας το κείμενο της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επεσήμανα τα εξής σημεία:
Α. «Έχουν προηγηθεί από τον Μάρτιο του 2014 τρεις (3) Διεθνείς άγονοι Διαγωνισμοί, δύο (2) άγονοι Πρόχειροι Διαγωνισμοί και ένας (1) Άγονος Ανοικτός Διαγωνισμός»,
Β. «Την Τρίτη 23/09/2014 εξαντλείται ολόκληρο το ποσό του προϋπολογισμού της σύμβασης που είχε συνάψει ο Δήμος Μαραθώνος για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης λόγω, αφενός της ραγδαίας αύξησης της τιμής των καυσίμων, και αφετέρου των μεγάλων αναγκών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και ορισμένων νομικών του προσώπων σε υγρά καύσιμα»  και
Γ. «Τίθεται ζήτημα μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας, καθώς το γεγονός της καθυστέρησης της νέας διαδικασίας σε συνδυασμό με την λήξη της προηγούμενης σύμβασης χωρίς καμία ενέργεια για άμεση εξεύρεση καυσίμων για τον στόλο του δήμου και την θέρμανση των δημοτικών εγκαταστάσεων, μπορεί να επιφέρει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα στους δημότες, στις οικίες και τα καταστήματα του Μαραθώνα αλλά και των όμορων δήμων».
Με βάση τα παραπάνω και – φυσικά - εφ΄ όσον είναι αληθινά τα αναφερόμενα - θεωρώ ότι είναι απόλυτα επαρκής η αιτιολόγηση και συνεπώς και κατεπείγουσα ανάγκη υπάρχει και δεν υπάρχει αντικειμενικά άλλος τρόπος για να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα για τον Δήμο καύσιμα. Γιατί καλές είναι οι διαδικασίες και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να τηρούνται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει την λειτουργία του ένας Οργανισμός, επειδή οι διαδικασίες «μπλοκάρουν» και δεν προχωρούν οι διαγωνισμοί. Κι όταν μάλιστα πρόκειται για μεταβατική περίοδο, κατά την οποία οι μεν αποχωρούντες δεν βιάζονται, οι δε επερχόμενοι δεν έχουν αναλάβει ακόμη, ή μόλις έχουν αναλάβει.
Σε αυτήν την βάση θεωρώ απαράδεκτη την απόφαση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία τηρώντας το «γράμμα» του Νόμου χάνει την ουσία και δυσκολεύει την δεκάδων χιλιάδων πολιτών του Δήμου Μαραθώνα.
Από την άλλη διαβάζω στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ότι «η επιτροπή μετά από ενδελεχή αναζήτηση παρέλαβε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ». Δεν αποκλείω την περίπτωση να είναι ακριβώς έτσι. Όντως με δυσκολία συνεργάζονται επιχειρήσεις καυσίμων με Δήμους, λόγω και της συγκεκριμένης νομοθετικής πρόβλεψης (υποχρέωσης των συμμετεχόντων να προσφέρουν έκπτωση επί της κάθε φορά διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης κι όχι επί της τιμής αντλίας όπως συμβαίνει στην ελεύθερη αγορά) και όντως καλούνται να δεσμεύουν πολύ μεγάλα κεφάλαια και να υποβάλλουν σημαντικού χρηματικού ύψους εγγυητικές επιστολές.
Εδώ, όμως αρχίζουν τα προβλήματα. Είναι γνωστή η ρήση πως «η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται». Που σημαίνει ότι, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την νομιμότητα των ενεργειών της, η Δημοτική Αρχή όφειλε να είχε επικοινωνήσει με επίσημα έγγραφα με όλες τις επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου και στην ευρύτερη περιοχή και να είχε ζητήσει έγγραφες δεσμευτικές προσφορές. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι επιστολές, τότε νομιμοποιούμαστε να έχουμε αμφιβολίες για το αν αναζητήθηκαν άλλες προσφορές και δεν υπήρξε ανταπόκριση, όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή
Ακόμη κι αν το νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει στην Οικονομική Επιτροπή να πραγματοποιεί απευθείας αναθέσεις, εφ΄  όσον  τόσος ντόρος γίνεται για την νομιμότητα πράξεων της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, επιβαλλόταν να θέσει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να αποκτήσει η απόφαση την μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση και να δοθεί η δυνατότητα στις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις να ελέγξουν την τήρηση της προηγούμενης προϋπόθεσης. Το γεγονός ότι δεν τέθηκε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πήρε την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα αφήνει περιθώρια υποψιών.
Έτσι έχουν τα πράγματα, κατά την άποψή μου, η οποία έχει διαμορφωθεί και με βάση την προηγούμενη αυτοδιοικητική μου εμπειρία ως Πρόεδρου της Κοινότητας Βαρνάβα.
Ας απολογηθεί, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή προς την τοπική κοινωνία για τα λάθη της, αλλά απ΄ την άλλη, οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις ας συμβάλλουν στο να εξευρεθεί λύση, ασκώντας παράλληλα το αναφαίρετο δικαίωμά τους στην κριτική, γιατί, όπως σωστά αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:
«Η μη αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών, εμπορικών, εργοστασιακών κ.α. απορριμμάτων είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 Ο δήμος δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει σε ενδεχόμενα έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιόνια, βλάβες ή καταστροφές σε εγκαταστάσεις ή κτίρια αρμοδιότητας του δήμου κ.α.).
Ο δήμος δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του (αποκομιδή μπαζών, κλαδιών, συσκευών - συντήρηση των κτιρίων των σχολείων και των παιδικών σταθμών - συντήρηση οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων κ.α. )…..»
Και, ξέρετε, αν συμβούν όλα τα παραπάνω – γιατί θα συμβούν εφ΄ όσον δεν θα υπάρχουν καύσιμα- αυτός που θα «την πληρώσει» είναι ο απλός πολίτης του Δήμου μας, ο οποίος δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στα σκάνδαλα, ή «σκάνδαλα» των εκάστοτε διοικούντων τον Δήμο.

Κλείνοντας πρέπει να επισημάνω κάτι. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγοντος, ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ, δηλαδή την αποδέχτηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, οι οποίοι μετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή. Και τίθεται το ερώτημα: Ή έλεγξαν, ως όφειλαν, τα στοιχεία και πείστηκαν ότι έτσι έπρεπε να γίνει, ή ψήφισαν απλώς, χωρίς να εξετάσουν οτιδήποτε και άρα –εφ΄ όσον είναι μη νόμιμη η συγκεκριμένη κίνηση- είναι συνυπεύθυνοι. Και εδώ χρειάζονται απαντήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΕΙΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΡΧΗΣ" ΕΚΛΕΙΣΕ
ΨΗΦΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ: 2 (3,2%) - ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 4 (4,8%) - ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΧΙ: 51 (82,3% - ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 4 (6,5%) - ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΚΟΜΗ: 2 (3,2%).
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: 8% - ΑΠΟΛΥΤΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: 88,8%

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ" ΕΚΛΕΙΣΕ.

ΨΗΦΟΙ: ΝΑΙ: 26 (84%) - ΟΧΙ:
5 (16%)

Η ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;" ΕΚΛΕΙΣΕ.
ΨΗΦΟΙ:
ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2": 26 (52%)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2"
: 24 (48%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: 22 (58%)
ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ: 16 (42%)

(βλέπε στην στήλη "ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ")